כתיבת תוכניות עסקיות ליזמים וכתיבת הערכות שווי לבעלי עסקים


תוכנית עסקית הינה מסמך ניהולי המספק תמונה עתידית כוללת של העסק או המיזם מבחינה כלכלית, שיווקית, תפעולית, טכנולוגית ועוד. הסיבה העיקרית להכנתה היא ניתוח שיטתי ומסודר של העסק, לשם גיוס הון ושיתוף פעולה, בדיקת כדאיות מעמיקה ותכנון אסטרטגיה עסקית לעסק.

כתיבת בניית תוכנית עסקית הערכת שווי

הערכת שווי היא הערכה רציונלית ובלתי תלויה של פוטנציאל מחיר השוק של סחורה, שרות, או נכס, תוך התחשבות בגורמים אובייקטיביים כגון:
עלויות רכישה, ייצור והפצה, עלויות החלפה או עלויות של תחליפים קרובים, היצע וביקוש ועוד.
כמו כן ישנם גורמים סובייקטיביים משפיעים כגון: מאפייני סיכון, עלות ותשואה על ההון, התועלת האישית ועוד.

וי. די. פיננסים עוסקת בהכנת תוכניות עסקיות והערכות שווי לצורך הסתכלות אובייקטיבית על בית העסק ופעילותו, ניתוחם בכלים מקובלים וגזירת השווי הכלכלי. החברה מתמחה בהערכות שווי של חברות ועסקים קטנים ובינוניים.