היתרונות של ריבית משכנתא קבועה

התנהלות מול הבנק לפני נטילת הלוואה משמעותית כמו משכנתא סובבת בדרך כלל בעיקר סביב הנושא של הריבית. מטרת הלקוח היא להשיג את הריבית הנמוכה ביותר לאורך זמן, כאשר בכל מקרה לא ניתן לקבוע בצורה חד משמעית מהו המסלול העדיף והאופטימאלי. כל לווה נדרש להרכיב תמהיל משכנתא התפור למידותיו וליכולת ההחזר שלו. יחד עם זאת, כדאי להכיר את היתרונות של ריבית קבועה למשכנתא ולהבין מה משמעותה.

במשכנתא בריבית קבועה לא צמודה הריבית נותרת זהה לחלוטין לכל אורך חיי ההלוואה. התשלומים החודשיים על הקרן הם קבועים ויורדים מדי חודש בחודשו, בהתאם ללוח הסילוקין הרלוונטי. זו היא הלוואה בעלת יתרון אחד משמעותי, בולט ומרכזי הבא לידי ביטוי בהיבט הנפשי: ריבית קבועה מעניקה ביטחון ומאפשרת ללווה להיערך לקראת החזרי המשכנתא בעתיד. הריבית מספקת ביטחון כלכלי, הנובע מודאות מוחלטת לגבי ההוצאות הצפויות עבור המשקיע או המשפחה. במשכנתאות לעשר שנים עומדת הריבית הקבועה על בערך 3.8%, בעוד במסלולי הלוואה ארוכים יותר היא נעה סביב 4.5%-5%. למרות שהריבית הקבועה גבוהה יותר בטווח הקצר מהריבית הנגבית במסלול של ריבית משתנה, בטווח הארוך היא נשארת יציבה.

מסלול שאינו צמוד למדד המחירים לצרכן

יש עוד מספר יתרונות של ריבית קבועה למשכנתא. ראשית, הריבית אינה צמודה למדד המחירים לצרכן ולא מושפעת ממה שקורה במשק. גם אם מדד המחירים לצרכן מזנק כלפי מעלה, מי שנוטל משכנתא בריבית קבועה (בדגש על לא צמודה) אינו נפגע מכך. במדינה כמו ישראל, בה קשה לחזות את התנודות במדד לאורך זמן, מדובר על יתרון משמעותי שעשוי לבוא לידי ביטוי בחיסכון של אלפי שקלים.

שנית, ההחזרים החודשיים הקבועים מאפשרים לנוטלי משכנתאות למצות את כושר הפירעון העומד לרשותם בבנק. במילים אחרות, הלווים יכולים לקבל מימון להשקעות או רכישות נוספות בהתבסס על לוח ההחזרים הצפוי להם. אין צורך בהשערות או ספקולציות על מנת להעריך מה יהיה גובה הריבית בחודשים ובשנים שלאחר קבלת ההלוואה.

על שקט נפשי צריך לשלם

במסלול של ריבית קבועה למשכנתא ניתן להשתמש בסוגים שונים של לוחות סילוקין. רוב גורמי המימון מעדיפים להשתמש בלוח סילוקין שפיצר הנחשב לנפוץ ביותר, אולם יש אפשרות להשתמש גם בלוח סילוקין גרייס חלקי או בלוח סילוקין גרייס מלא. בנוסף, קיים לוח סילוקין בלון שמתאים לחלק מהלווים והלקוחות.

לסיכום, משכנתא בריבית קבועה יכולה להיראות יקרה כבר מהתשלום הראשון, אך כדאי לזכור כי על שקט נפשי צריך לשלם. הריבית היא קבועה ללא שום קשר למהלכים במשק ולמדד המחירים לצרכן, ההחזרים החודשיים מאפשרים ללווים היערכות והיא מעניקה הרבה ביטחון בעיקר לזוגות צעירים. את הריבית ניתן לחשב לפי לוחות סילוקין מגוונים ולכן ההמלצה העקרונית היא להתייעץ עם איש מקצוע לפני שמקבלים החלטה.

חזרה לפורטל משכנתאות