10 טעויות נפוצות בנטילת משכנתא


רכישת דירה ונטילת משכנתא הינה העסקה הכלכלית הגדולה ביותר שרוב משקי הבית עושים במהלך חייהם. אורח חיים של משכנתא יכול להמשך על פני עשרות שנים, לכן כל שינוי קטן בתנאי המשכנתא עשוי להשפיע באופן מהותי על רמת החיים של נוטל המשכנתא ובני משפחתו.

מאמר זה מציג את הטעויות הנפוצות שעושים נוטלי משכנתאות על מנת לאפשר למתעניינים ברכישת דירה ונטילת משכנתא להמנע מטעויות אלו.
מחזור משכנתא למוגבלים
 1. לא להכיר את מושגי היסוד הקשורים בענף המשכנתאות.
  חשוב להכיר לפחות באופן בסיסי את המונחים בתחום כגון: מסלולי משכנתאות לסוגיהם, משמעויות הריבית וההצמדה אם קיימת בכל מסלול ותנאים נוספים הנכללים בחוזי משכנתאות נפוצים כגון: ביטוח חיים הנדרש לנוטל המשכנתא, ביטוח דירה, עמלת פרעון מוקדם, אפשרות לתקופת גרייס ועוד.
 2. לקחת משכנתא גדולה מדי ליכולת הכלכלית שלך.
  אי יכולת של פרעון התשלומים החודשיים תגרום לגוף המלווה לממש במהירות ובמחיר נמוך ממחיר השוק את הנכס שניתן כבטחון לפרעון המשכנתא תוך גביית קנסות והטלת תשלומי שכר טרחה ואגרות בית משפט על נוטל המשכנתא. במקרים רבים בסוף תהליך זה נוטל המשכנתא נשאר ללא הנכס ובעל חובות לגוף המלווה למרות שעמד בתשלום ההחזר החודשי במשך שנים.
 3. לבקש משכנתא מבנק אחד ולחתום על החוזה מבלי להתמקח על גובה הריבית ועל תנאים אחרים בחוזה.
  משכנתא הינה עסקה כלכלית וככל עסקה כלכלית אחרת ניתן ורצוי לערוך למשא ומתן עם מספר גופים לפני החתימה על החוזה. ניתן להתמקח על שיעור הריביות, תנאי פרעון מוקדם, גובה העמלות השונות ועוד.
 4. לא להשתמש בשירותיו של יועץ משכנתאות מומחה על מנת למצוא את תמהיל המשכנתא האופטימלי .
  יועץ משכנתאות אשר אינו מקצועי סביר שיגרום לך יותר נזק מהחסכון שתקבל מהפרש עלות שירותיו לעומת יועץ משכנתאות מומחה אשר בהתאמה אישית של המשכנתא למידתו של הלווה יכול לחסוך עבורו סכום משמעותי. יועץ משכנתאות אשר הינו תלוי, כלומר עובד עבור הגוף המלווה או בעל הסכם שיתוף פעולה עמו, עשוי שלא לפעול לטובתו המוחלטת של נוטל המשכנתא עקב ניגוד אינטרסים.
 5. לרכוש את ביטוחי המשכנתא השונים דרך הגוף הנותן את המשכנתא מבלי לבצע סקר שוק.
  אין כל חובה לעשות כן וברוב המקרים ביצוע סקר שוק יאפשר רכישת ביטוח העונה לדרישות חוזה המשכנתא בפרמיה נמוכה יותר או לחילופין יעניק כוח רב יותר במשא ומתן על תנאי הביטוח עם הגוף המלווה.
 6. לבחור את הגוף המלווה אך ורק מהסיבה שהוא הציע את הריבית הנמוכה ביותר.
  ריבית המשכנתא הינה מרכיב חשוב ביותר אולם יש לשקול את כלל מרכיבי העלויות השונות כגון: סוג הריבית (קבועה, משתנה, פריים וכו'), תנאי הצמדה, עמלות שונות ועוד. יש לקחת בחשבון גם את אמינות הגוף המלווה על מנת להבטיח לקבל את המשכנתא בעלויות ובתנאים שנקבעו מראש.
 7. להסכים על ריביות ותנאים בעל פה.
  כשגוף מבטיח לך שיעור ריבית דרוש לקבל זאת בכתב הכולל את שיעור הריבית, משך הזמן שבו שיעור הריבית יהיה קבוע ותנאי החוזה הנוספים ולא פחות חשוב - דרוש שהמסמך יהיה חתום!
 8. לחתום על החוזה או על מסמך כלשהוא מבלי לקרוא אותו בשלמותו או לתת לאדם מטעמך לקרוא אותו בשבילך.
  המסמכים עליהם אתה חותם הינם מסמכים משפטיים אשר נוסחו כהלכה על ידי מיטב עורכי הדין. באם תתגלה מחלוקת מה שכתוב הוא מה שקובע בבית המשפט.
 9. להמנע מתשלום של ההחזר החודשי ולנסות להתחמק מהגוף המלווה.
  אי תשלום ההחזר החודשי יפגע בדירוג האשראי שלך. דירוג זה הינו זמין לכל הגופים הפיננסים ופגיעה בו גוררת פגיעה באפשרויות לקבל מסגרות אשראי, הלוואות, כרטיסי אשראי ומוצרים פיננסים נוספים. התחמקות מהגוף המלווה עשויה להאיץ החלטה לנצל את זכותו לממש את הנכס לטובת פרעון החוב.
 10. לגרוס את חוזה המשכנתא ולהשליך אותו לפח.
  גם אם סיימת את כל תשלומי המשכנתא והנכס הוא שלך וגם אם אתה מרגיש צורך עז ובלתי מוסבר להתעלל בחוזה - צור העתק של החוזה והשתמש בהעתק על מנת לבצע בו את זממך. את חוזה המשכנתא המקורי כמו את כל המסמכים הפיננסים החשובים שלך שמור במקום בטוח.
חזרה לפורטל משכנתאות