הלוואות לעסקים - הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה - קרן תבור


וי. די. פיננסים בעלת ניסיון מוכח וידע נרחב על תהליך הבקשה, בדיקות הזכאות, הקריטריונים והקבלה של הלוואות מהקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה - קרן תבור - מהקרנות המובילות הפעילות בישראל למתן הלוואות לעסקים בערבות מדינה.

קרנות קורת ישראל הלוואות לעסקים קרן סיוע בערבות מדינה

וי. די. פיננסים שמה דגש על מקצועיות ואמינות ולכן החברה הנחילה לעצמה נוהל עבודה היחידי מסוגו בתחום: אם לא קיבלת הלוואה - לא נגבה ממך כל תשלום!

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה - קרן תבור

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ משמשת כגוף המתאם של קרן הסיוע מטעם המדינה.

הקרן לסיוע לעסקים קטנים הינה הקרן שמעניקה את האשראי הגבוה ביותר לעסקים קטנים – כ-70% מסך האשראי שניתן בכל סוגי הקרנות השונות בישראל.

הגוף המממן : המדינה בשיתוף פעולה עם הבנקים.
מטרת ההלוואה : לפיתוח, להון חוזר ומשולב.
היקף המימון : עד 750 אלף ₪.
משך ההלוואה : עד חמש שנים.
תקופת גרייס : עד חצי שנה.
גובה ריבית : צמודת מדד, שקלית – לפי תנאי שוק.

דרישות מקדימות:

  • מחזור שנתי: עד 22 מיליון ₪.
  • חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל.
  • לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף.