הלוואות לעסקים - קרנות סיוע בערבות מדינה


בישראל פועלים מספר מצומצם של בנקים שאמורים לספק אשראי למגוון רחב של עסקים הפעילים במדינה.

עקב כך, אנשי עסקים בישראל, נתקלים לעיתים בקשיים להשגת מימון הנחוץ להם להקמת עסק, תפעולו התקין של עסק קיים, להרחבת סל המוצרים או השירותים שמציע העסק ומכאן להעסקתם של עובדים נוספים.

מדינת ישראל פועלת בשיתוף עם גורמים נוספים לסייע לעסקים כאלה ע"י הקמה ותפעול קרנות סיוע שונות אשר מספקות הלוואות לעסקים אשר פועלים במסגרת הגדרת קהל היעד של הקרן.

קרן סיוע הלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה

אולם, תהליך הבקשה, בדיקת הזכאות וקבלת האשראי מהקרנות הנ"ל הינו תהליך מורכב. עקב אי התמצאות בתהליך, רבים מהמבקשים נענים בתשובה שלילית לבקשתם.

וי. די. פיננסים בעלת ניסיון מוכח וידע נרחב על תהליך הבקשה, בדיקות הזכאות, הקריטריונים והקבלה של הלוואות לעסקים מהקרנות המובילות הפעילות בישראל.

וי. די. פיננסים שמה דגש על מקצועיות ואמינות ולכן החברה הנחילה לעצמה נוהל עבודה היחידי מסוגו בתחום: אם לא קיבלת הלוואה - לא נגבה ממך כל תשלום!

להלן מידע על מספר קרנות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים ע"י מתן הלוואות בערבות מדינה:

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה - קרן תבור

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ משמשת כגוף המתאם של הקרן מטעם המדינה.

הקרן לסיוע לעסקים קטנים הינה הקרן שמעניקה את האשראי הגבוה ביותר לעסקים קטנים – כ-70% מסך האשראי שניתן בכל סוגי הקרנות השונות בישראל.

הגוף המממן : המדינה בשיתוף פעולה עם הבנקים.
מטרת ההלוואה : לפיתוח, להון חוזר ומשולב.
היקף המימון : עד 750 אלף ₪.
משך ההלוואה : עד חמש שנים.
תקופת גרייס : עד חצי שנה.
גובה ריבית : צמודת מדד, שקלית – לפי תנאי שוק.

דרישות מקדימות:

 • מחזור שנתי: עד 22 מיליון ₪.
 • חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל.
 • לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף.

מידע נוסף על הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים - קרן תבור

קרנות קורת ישראל - עמותה לפיתוח כלכלי

הקרן הוקמה ע"י קרן קורת – סן פרנסיסקו ותורמים נוספים מארה"ב, למטרות של פיתוח כלכלי ויצירת מקומות תעסוקה ברחבי הארץ ובמיוחד באזורי הפריפריה. מהקמתה בשנת 1994 ועד היום סייעה הקרן בהקמתם ופתיחתם של למעלה מ- 3,900 עסקים בישראל. בעזרתה של הקרן נוצרו למעלה מ- 3,690 מקומות עבודה חדשים, וכ- 14,000 מקומות עבודה קיימים קיבלו חיזוק ותמיכה פיננסית לצורך פעילויות של התייעלות והרחבה.

הגוף המממן : תורמים בארץ, אירופה וארה"ב.
מטרת ההלוואה : לפיתוח, להון חוזר ומשולב.
היקף המימון : 20 אלף - 1.2 מיליון ₪ תלוי במסלול.
משך ההלוואה : עד חמש שנים.
תקופת גרייס : עד 3-6 חודשים תלוי במסלול.
גובה ריבית : פריים + 0.5% עד פריים + 1.95% תלוי במסלול.

דרישות מקדימות:

 • חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל.
 • התאמה לקהל היעד של המסלול המבוקש.

מידע נוסף על קרנות קורת ישראל

קרן המדען הראשי

קרנות המדען הראשי בישראל משקיעים בעסקים ומעניקים תקציבים למספר רב של פרויקטים מדי שנה, בעיקר לחברות המבצעות פרויקטים בתחום המו"פ, חברות סטארט-אפ חדשות וותיקות כאחד. המענקים מבוססים על החשיבה כי עידוד וקידום העסק ישפיע באופן ישיר על פיתוח התעשייה, ייצור ויצוא מוצרים עתירי ידע ויצירת מקומות עבודה בתעשייה.

הדרישות הראשוניות הן : חדשנות טכנולוגית, תוצרי הפיתוח מיוצרים ברובם בישראל ומיועדים לייצוא, תכנית שנתית או רב שנתית למו"פ, שכתוצאה ממנה יפותחו הידע, התהליכים או השיטות לייצור מוצר חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים, או לפיתוח תהליך קיים או לשיפור מהותי בתהליך קיים.

ניתן לקבל הלוואה מותנית של 20% עד 50% מסך כל ההוצאות המאושרות למו"פ.
חברות באזור פיתוח א' ייהנו מתוספת של 10% מסך כל ההוצאות המאושרות למו"פ לעומת חברה שאינה באזור פיתוח א'.

המדען הגביל את אופן הבקשות והיקפי המו"פ הנדרש עפ"י שלושה חתכים עיקריים:

 • תקציב קטן: תקציב מו"פ של עד 10 מיליון ₪. החברה יכולה להגיש את הבקשה במהלך כל השנה.
 • תקציב בינוני: תקציב מו"פ של 10 מיליון ₪ עד 30 מיליון ₪. החברה יכולה להגיש את הבקשה במהלך החודשים דצמבר וינואר.
 • תקציב גדול: תקציב מו"פ של מעל 30 מיליון ₪. החברה יכולה להגיש את הבקשה במהלך חודש דצמבר.

תמולגים : במידה והסתיימה תכנית הפיתוח בהצלחה, וכתוצאה מפיתוח זה נבעה לחברה הצלחה מסחרית, על החברה להעביר תמלוגים למדען, באופן הבא:

 • 3% בשלוש השנים הראשונות לקבלת הכנסות מהמוצר.
 • 4% בשלוש השנים הבאות.
 • 5% מהשנה השביעית ואילך.

מסלול תמיכה למיזמים טכנולוגיים קטנים:
כחלק מפעילותו של המדען, הוקמה תוכנית תנופה שמטרתה הינו עידוד יזמות טכנולוגית על ידי תמיכה במספר אפיקים שיוכלו להבשיל מיזם טכנולוגי למוצר מסחרי ובעל יכולת מימוש תעשייתית. הסיוע הינו מענק כספי בגובה 85% מהתקציב המאושר, עד לתקרה של 210 אלף ₪

קרן אור לעסקים - בנק מרכנתיל

הגוף המממן : בנק מרכנתיל דיסקונט.
מטרת ההלוואה : להשקעה, להון חוזר.
היקף המימון : עד 2 מיליון ₪.
משך ההלוואה : חמש שנים ללא גרייס.
גובה ריבית : פריים + 1% עד פריים + 1.75%

קרן הגליל

קרן הגליל הוקמה בשנת 2004 ע"י תורמים אמריקאים במטרה לעזור בפיתוח הגליל.

הגוף המממן : The Galilee Foundation, USA.
מטרת ההלוואה : לעודד יצירת מקומות עבודה בגליל בתחומים שמביאים כסף חדש לגליל כמו תעשייה, תיירות וחקלאות.
היקף המימון : עד 160 אלף ₪.
משך ההלוואה : עד 4 שנים.
גובה ריבית : ללא ריבית.

דרישות מקדימות:

 • עמידה בקווים המנחים לאישור הלוואה של הקרן.
 • הגשת תוכנית עסקית מלאה ומפורטת.

קרן גליל מערבי

הגוף המממן : איגוד קהילות מרכז ארה"ב, הסוכנות היהודית.
מטרת ההלוואה : להקמה והרחבה של עסקים.
היקף המימון : עד 200 אלף ₪
משך ההלוואה : עד שש שנים, כולל עד שנה גרייס.
גובה ריבית : פריים + 0.6%.

דרישות מקדימות:

 • לעסקים באזור עכו ומועצה אזורית מטה אשר.