אשראי חוץ בנקאי, הלוואות חוץ בנקאיות וגיוס משקיעים מוסדיים או פרטיים


במדינת ישראל המערכת הבנקאית הינה הספק העיקרי בתחום המימון לחברות, לעסקים ולמשקי בית. לצד פעילות המימון של הבנקים המסחריים, קיימת גם פעילות מימון חוץ בנקאית אשר מאפשרת ללקוח להרחיב את מסגרות האשראי הבנקאיות העומדות לרשותו.

הלוואות חוץ בנקאיות אשראי חוץ בנקאי

ישנן מספר אפשרויות לקבלת הלוואות חוץ בנקאיות:

  • הנפקה ציבורית - הון מניות או אג"ח.
  • הנפקה פרטית - שותף אסטרטגי או פיננסי.
  • הלוואה מגופים חוץ בנקאיים (לרוב חברות הביטוח).

וי. די פיננסים מסייעת ללקוח בגיבוש אסטרטגיה המתאימה לצרכיו, קבלת ההחלטה הנוגעת בבחירת אופן המימון וכן מלווה את הלקוח בכל תהליך הגיוס או ההנפקה.